Colofon

Dit magazine is een uitgave van Zorg&Sociaalweb in samenwerking met BMC. Zorg&Sociaalweb is een online kennisplatform dat duiding biedt bij actuele ontwikkelingen in het sociaal domein, zorg en welzijn. Daarnaast organiseren wij gedurende het jaar diverse workshops, cursussen en seminars over uiteenlopende onderwerpen binnen het sociaal domein, zorg en welzijn. Verder brengen wij een gratis nieuwsbrief uit, waarmee u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen dit dynamische domein. Wilt u meer lezen over het onderwerp van dit magazine? Lees verder in het themadossier 'Transformatie' op Zorg&Sociaalweb.

Coverfoto: aleksey-martynyuk/iStock (ID: 1216906993)

Aan dit nummer hebben meegewerkt: Mariël van Pelt, Lou Repetur, Pieter Hilhorst, Tim ’S Jongers, Bas van der Heijden, gemeente Almelo, Eric van der Burg, Kees-Jan van de Werfhorst, Heleen Rijnkels, Jacoline Pijl, Kristel Jeuring, Leonard Geluk, Nathan Ducastel en Matthijs van Dam. Redactie: Zorg&Sociaalweb 020–2374701 info@sociaalweb.nl www.sociaalweb.nl Linkedin Twitter Uw advertentie in ons magazine of één van de andere kanalen van Zorg&Sociaalweb? Neem vrijblijvend contact op via info@sociaalweb.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

© 2021 Zorg&Sociaalweb

Het auteursrecht van artikelen in het tijdschrift en in andere verschijningsvormen ligt bij de auteurs en de redactie van Zorg&Sociaalweb. Voor artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn is het ten behoeve van niet-commercieel gebruik toegestaan korte passages uit artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met duidelijke bronvermelding en voor zover naar het oordeel van de redactie van Zorg&Sociaalweb geen sprake is van het overnemen van een te groot gedeelte van het artikel. Het is niet toegestaan gehele artikelen uit het tijdschrift of van de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie.