Cursus - Versterken van de sociale basis

Zorg&Sociaalweb organiseert in samenwerking met BMC een cursus over het versterken van de sociale basis. Gemeenten zijn volop bezig met de volgende stap in de transformatie: het versterken van de sociale basis. Zeker door de corona-crisis is prioritering cruciaal en zal 'preventie: de basis op orde' nog meer de focus krijgen. Gemeentelijke beleidsmakers, inwoners en maatschappelijke partners willen problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken en inzetten op buurtinitiatieven. De kreet die vaak genoemd wordt is ‘de beweging naar voren te maken’, hiermee wordt bedoeld dat alle inwoners mee kunnen doen en, eventueel met extra ondersteuning, zo lang mogelijk thuis kunnen (blijven) wonen. Een wens van iedereen, maar hoe versterk je deze sociale basis? Tijdens deze cursus zoomen we, vanuit theorie en praktijk, in op dit vraagstuk. Inhoud en resultaat

Na de introductie waarin we de definitie en belang van de sociale basis bespreken, worden de verschillende uitdagingen en vraagstukken behandelt waar gemeenten, wat betreft dit thema, mee te maken hebben. Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we in op het #HOEDAN: wat is de rol van sociale professionals, beleidsmedewerkers, burgers en het wijkteam bij het realiseren van een sterke sociale basis? En in welke gevallen is het versterken van de sociale basis succesvol en wanneer niet? Welke lessen kunnen we hieruit halen? Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan opgavegericht werken, en hoe deze werkwijze ingezet kan worden als krachtig instrument voor het werken aan de sociale basis. Ook behandelen we hoe maatschappelijke impact van het versterken van de sociale basis gemeten kan worden. Na afloop van de cursus heeft de cursist:

• Inzicht in de werking en het belang van de sociale basis en welke rol deze heeft in de transformatie binnen het sociaal domein • Inzicht in wat wel en niet werkt op basis van praktijkvoorbeelden in de gemeentelijke praktijk • Inzicht in welke samenwerkingen relevant zijn en welke rol(len) hierin voor de gemeente zijn weggelegd • Inspiratie opgedaan om binnen zijn/haar eigen praktijk opgavegericht te werken Doelgroep

Deze cursus is voor gemeentelijke beleidsmedewerkers sociaal domein. Docenten

Marloes Westerveld en Hinke Stallen

Heeft u interesse in deze cursus?

Bekijk de cursus hier op Berghauser Pont Academy