MENSGERICHTE AANPAK

EEN SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN MEETELT

Factum staat voor een mensgerichte aanpak. De wetgeving in het sociaal domein is de leidraad in onze dagelijkse werkzaamheden. We gaan daarbij uit van de intentie van de wet, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. Factum medewerkers dragen ieder vanuit hun eigenheid en expertise bij in het realiseren van een samenleving waarin iedereen meetelt!

WIJ ZIJN ER VOOR U

Factum staat voor een eerlijke verdeling van de publieke middelen binnen het sociaal domein. Onze medewerkers zetten dagelijks hun deskundigheid en kwaliteit in voor onze opdrachtgevers. Middels Factum Detachering en Factum Ondersteuning & Expertise voorzien wij opdrachtgevers van een breed pakket aan diensten binnen het sociaal domein. Op het vlak van kwaliteit, uitvoering, beleid, inkoop, contractmanagement en scholing en coaching. Onze werkwijze staat garant voor echt luisteren naar de vraag achter de vraag en voor het ontwikkelen en inbedden van praktisch uitvoerbaar beleid. De mens staat centraal en niet het werkproces of het protocol. Door onze breed opgebouwde ervaringen in het sociaal domein zijn wij inmiddels de specialist op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet.

MAAK KENNIS MET FACTUM!

Kijk op onze website: www.factumadvies.nl

Of neem contact op via: info@factumadvies.nl